Untitled

دانلود کتاب و کوهستان به طنین آمد pdf

دانلود کتاب و کوهستان به طنین آمد pdf

معرفی کتاب:(و کوهستان به طنین آمد)
توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
(و کوهستان به طنین آمد)رمانی فراموش نشدنی، سراسر دریافتن و شوق دربارۀ عشق، دربارۀ پروا به هم نوع و دربارۀ تصمیم های ما در قسمت دودمان بعدی.(و کوهستان به طنین آمد)و کوهستان به طنین آمد، با چشم انداز وسیع و داستان سرایی حکیمانه و سرشار از مفاهیم انسانی اش، رمانی عمیقاً گیرا و دلرباست که درک ژرف نویسنده را از تعهداتی که ما و زندگیمان را شکل می دهد، نمایان می کند.(و کوهستان به…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled