Untitled

دانلود کتاب هویت نامعلوم pdf

دانلود کتاب هویت نامعلوم pdf

ژرژ سیمنون نویسنده رمان های پلیسی بلژیکی؛در ۱۳ فوریه سال ۱۹۰۳ در شهر لیژ بلژیک به گیتی آمد.(هویت نامعلوم) اولین رمان او با نام بر پل آرش در ژوئن ۱۹۱۹ نوشته شد و در ۱۹۲۱ با اسم مستعار G.Sim به چاپ رسید.(هویت نامعلوم) در سال ۱۹۳۰ منش دوست داشتنی آثاراش کمیسر مگره،برای نخستین بار در داستان کوتاه که آن را به تقاضا ژوزف کسل برای چاپ در گاهنامه کارگاه نوشت.(هویت نامعلوم) رمان های او آمیزه ای از پرداخت استادانه و کالبدشکافی هوشمندانه روان انسان هاست.وی…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled