Untitled

14109 1489250377 - دانلود تحقیق:گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

دانلود تحقیق:گزارش کارورزی اداره آموزش و پرورش شهر گله‮دار(استان فارس)‬‬‬‬

فهرست مطالب

اهداف کلی آموزش و پرورش: صفحه ی 3.4.5
خط مشی کیفیت اداره آموزش و پرورش صفحه ی 6
شرح وظایف پست سازمانی صفحه ی 7.8.9.10.11
نمودار سازمانی صفحه ی 12
حقوق و مزایا صفحه ی 13.14.15.16.17
حیطه اختیارات،تفویض اختیار، سلسله مراتب،سطوح کارمندان صفحه ی 18
کارگزینی،آموزش کارمندان،حیطه نظارت،بحث ارگونومی،بهره وری صفحه ی 19.20

اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
مصوب ششصدوبیست و ششمین جلسه شورای عالی(30/7/1377)
 
کمال انسان در نظام تعلیم و…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled