Untitled

خلاصه کتاب تغییر رفتارو رفتار درمانی دکتر سیف

قسمتی از جزوه کتاب تغییر رفتار و رفتار درمانی دکتر سیف
تعریف تغییر رفتار و رفتار درمانی
تغییر رفتار و رفتار درمانی به مجموعه روش ها و فنونی گفته می شود که از یافته های روان شناسی آزمایشی به ویژه روانشناسی یادگیری استخراج شده اند و هدف آنها کمک به رفع مشکلات سازگاری افراد در موقعیت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.
تعریف و انواع رفتار
تعریف رفتاررفتار یعتی عملی که از فرد سر می زند یا سخنی که بر زبان می آورد.رفتار یعنی هر فعالیتی که…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled