طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 1

طرح تفکیک رنگ بر اساس فرم دایره طرح شماره 1

در این شیوه عکس مورد نظر تبدیل به یک سری دایره شده با رنگ تخت و بدون سایه. ضمنا جدول تعداد و نوع رنگهای بکار رفته در طرح هم میتواند منظور وشد. بر اساس این نوع طرح میتوان از کاشیهای کوچک رنگی یا دایره های رنگی که با قلم مو یا هر ابزاری ایجاد میشود تصویر را در ابعاد مختلف حتی بسیار بزرگ اجرا نمود. از ویژگیهای این نوع طراحی این است که با رعایت فاصله معینی از کار میتوان عکس را به وضوح دید در حالی که از نزدیک فقط دایره های رنگی با رنگ تخت دیده میشوند….

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled
 
 
 
 


محبوب ترین ها