موضوعات مورد بحث : فصل اول: سیستم اعداد فصل دوم: معماری ریزپردازنده80286 فصل سوم: برنامه نویسی فصل چهارم: دستورالعمل های اساسی فصل پنجم: انشعاب و تکرار فصل ششم: عملیات بیتی فصل هفتم: مکروها و روال ها و وقفه ها فصل هشتم: عملیات پردازش رشته ها فصل نهم: برنامه های نمونه فصل دهم: اسمبلی80386 فایل مربوطه: 2فایل pdf حدودا 350 صفحه ای با یک ضمیمه که مدهای آدرس دهی اسمبلی می باشد. …

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled
 
 
 
 


محبوب ترین ها