بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

در این بسته تحقیقی 19 مقاله معتبر علمی به صورت pdf در خصوص ابعاد مختلف کیفیت زندگی زناشویی (نقش صمیمیتْ خودکارآمدی جنسی، رضایت شغلی، نقش مشاوره، الگوهای ازدواج و…) گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله در این خصوص میباشند تا به عنوان یک منبع تحقیقی مناسب و علمی از آن استفاده نمایند…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled
 
 
 
 


محبوب ترین ها