بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

در این بسته تحقیقی8 مقاله معتبر علمی به صورت pdf در خصوص سبک زندگی ایرانی اسلامی گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله در این خصوص میباشند تا به عنوان یک منبع تحقیقی مناسب و علمی از آن استفاده نمایند.
 عناوین مقله های درون این بسته تحقیقاتی عبارت است از:
–  نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی شهروندان
– طراحی الگوی رابطه مدیریت فرهنگی با سبک زندگی ایرانی-…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled
 
 
 
 


محبوب ترین ها