بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

در این بسته تحقیقی8 مقاله معتبر علمی به صورت pdf در خصوص سبک زندگی ایرانی اسلامی گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله در این خصوص میباشند تا به عنوان یک منبع تحقیقی مناسب و علمی از آن استفاده نمایند.
 عناوین مقله های درون این بسته تحقیقاتی عبارت است از:
–  نقش مدیریت شهری در ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی شهروندان
– طراحی الگوی رابطه مدیریت فرهنگی با سبک زندگی ایرانی-…دانلود (6) کتاب کمیاب موفقیت و برنامه ریزی [ذهن] برای کسب ثروت

دانلود رایگان 6 کتاب موفقیت وثروت

برچسب ها

فروشگاهِ موفقیت کار ثروت
هدیه تشکر بابت بازدید از سایت
از اینکه سایت ما را برای بازدید انتخاب نمودید تشکر میکنیم. لطفا این هدایای ناقابل را از سایت ما قبول کنید.