Untitled

آموزش نرم افزار Super Decisions

آموزش نرم افزار Super Decisions

با 3000 تومان چیکار میشه کرد؟!!!!
تعجب نکنید میتونید متخصص سوپر دیسیژن (Super decisions) شوید!!!!!!!!!!!
این محصول شامل آموزش نرم افزار سوپر دسیژن برای انجام تحلیل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ازجمله ANP و AHP می باشد.
با این آموزش به راحتی پروژه ها و پایان نامه های ANP و AHP خود را تحلیل کنید….

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled